slo over  en over 

lokacija   IMS-INVEST d.o.o., Planjava 4, 1236 Trzin-IOC, Slovenija          imsinvest mail  info@ims-group.si          imsinvest tel   +386 (0)1 560 22 06           imsinvest fax    +386 (01) 560 22 05

Kemija za papirniško industrijo

Podjetja so pod nenehnim pritiskom v iskanju novih rešitev in izboljšav, z ciljem doseči večjo učinkovitost in razviti okolju prijaznejše postopke. Zavedajo se, da si bodo samo z izboljšavami, nenehnim razvojem in inovacijami, zagotovila trajen obstoj na trgu.

Solenis, prej Ashland Water Technologies, je podjetje, ki razvija specialne kemične tehnologije, podprte z aplikacijskimi ekspertizami, proizvaja specialne kemikalije in zagotavlja obsežno servisno dejavnostjo ki je potrebna za izpolnjevanje tehnoloških zahtev pri proizvodnji celuloze in papirja.

Solenis se je specializiral za področje kemije v papirni industriji in je s 3500 sodelavci po celem svetu eno izmed vodilnih podjetij na področju kemije za papirništvo. Ukvarja se s trženjem tehnologij in specialnih kemičnih produktov, kakor tudi z iskanjem rešitev za probleme, ki nastajajo pri proizvodnji papirja. Z izkušeno ekipo, si je pridobil ugled in razvil vrhunsko paleto tehnologij in izdelkov za potrebe strank, ki omogočajo inovativne rešitve problemov v papirni industriji.

Ponuja široko paleto proizvodov in rešitev za papirno industrijo, čiščenje voda in funkcionalno kemijo, ki jih po vsem svetu uporabljajo med seboj različne stranke in z njimi izboljšujejo svojo operativno učinkovitost, zvišujejo kakovost izdelkov, zmanjšujejo stroške in škodljive vplive na okolje.

Nepremičnine

IMS INVEST d.o.o. investira v izgradnjo nepremičnin, prvenstveno poslovne zgradbe, oddaja lastne nepremičnine v najem in svetuje pri posredovanju komercialne infrastructure.

Cestogradnja 

Na področju cestogradnje je dejaven na področju dobave bitumnov proizvajalca BP, proizvodnje in dobave sestavljenih nizko temperaturnih bitumnov na bazi dodatka Sasobit za gradnjo zahtevnih prometnih površin, kot so mostovi, letališča, avtoceste in mestna središča, in dobave kalcijev klorid-a proizvajalca Zirax proti zmrzovanju cestnih površin v zimskem obdobju.

IMS INVEST d.o.o. je kot prvo podjetje v Sloveniji začelo s proizvodnjo nizko temperaturnih bitumnov na bazi tehnologije Sasobit, ki omogočajo proizvodnjo nizko temperaturnih asfaltnih zmesi.

Vermikulit 

IMS INVEST D.O.O. dobavlja vermikulit in Dhiniza rudnika v Zimbabveju. Vermikulit je mineraloško ime za hidratirane laminarne magnezij - aluminij - železo silikate, ki se uporablja v razne namene, kot so zemlja za lončnice, lahki beton, protipožarni gradbeni material, pakirni material za varno transportiranje nevarnih tekočin, ki so jih odobrili UN, teksturna sredstva v barvah in premazih in pred nedavnim kot nanokompoziti za filme, premaze in pregradne nanose. 

© 2014-2018 IMS INVEST | Izdelava spletnih strani: Kreatik.si