slo over  en over 

lokacija   IMS-INVEST d.o.o., Planjava 4, 1236 Trzin-IOC, Slovenija          imsinvest mail  info@ims-group.si          imsinvest tel   +386 (0)1 560 22 06           imsinvest fax    +386 (01) 560 22 05

SKUPNOST
Trdno verjamemo v skupnost. Prizadevamo si za boljši svet , svet dobrote. Pomagamo ludem in skupnosti , ko je v stiski. V primeru naravnih katastrof ali ekonomskih težav, doniramo razpoložljiva sredstva in materialne dobrine ljudem v stiski, da bi na ta način olajšali njihov ​​položaj. 

VARNOST
Politika našega podjetja je, da permanentno skrbimo za varnost naše ekipe, da zagotovljamo varnost naših izdelkov in zanesljivo delovno okolje. Nenehno spremljanje varnosti naših dejanj in izdelkov, je naša prva skrb.

PLANET
Zavedamo se naše okolice in si prizadevamo varnost naše skupnosti in čističo našega planeta. Zavezani smo, da prispevamo svoj ​​del k izboljšanju okolja.Uporaba nizko temperaturnih asfaltnih zmesi, na področju cestogradnje, odločilno prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov CO2, NOx in SOx emisije, kar hkrati pomeni varčevanje z energijo, ohranjanje zdravega okolja in posledično zdravja ljudi.Naše podjetje si bo še naprej prizadevalo, da bo izvajalec okolju prijazne tehnologije, za boljšo in uspešno prihodnost naših otrok. Poleg tega se zavezujemo, da bomo še naprej aktivno delovali v smeri zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

KAKOVOST
Gospodarska zbornica Slovenije nam je podelila certifikat odličnosti ''Excellent SME Slovenia'' Spletni certifikat »Odlično srednje, malo ali mikro podjetje« »Excellent SME Slovenia«, je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija podeljuje najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem Slovenije. Osnova za izdajo certifikata je bonitetna ocena in redni monitoring bonitetne hiše Coface Slovenija, ter spletna tehnologija SafeSigned®, ki preprečuje kopiranje znaka kakovosti iz naše spletne strani.

Poglavitni namen izdaje certifikata je transparentnost poslovanja, promocija dobrih srednjih, malih in mikro podjetij, kakor tudi promocija varnega poslovanja in dobrih poslovnih običajev. Imetnik certifikata pridobi v skladu s smernicami EU za spodbujanje malih in srednjih podjetij, potrebno kredibilnost pri poslovanju na celotnem območju EU.

Zaupanje v poslovnega partnerja in varno poslovanje, omogoča pravočasno in kvalitetno odločanje, zmanjšuje tveganja in je ključ za doseganje dobrih poslovnih rezultatov.
Vaše zaupanje v sodelovanje z našim podjetjem je naš največji kapital.

excellent sme

 

© 2014-2018 IMS INVEST | Izdelava spletnih strani: Kreatik.si